Book:    Papillon
Viewed: 110 - Published at: 8 years ago

Една пеперуда влетя - бледосиня с тънка черна лента, а някъде близо до нея зад прозореца зажужа пчела. Какво ли правеха тези живинки тук? Дали ги беше объркало зимното слънце, или търсеха да се скрият в затвора от студ? Пеперудата зиме е случайно възкръснало същество. Как ли се е спасила от смъртта? А пчеличката защо ли е напуснала кошера си? Каква неосъзната храброст - да дойдат тук! Добре че отговорникът няма криле, защото иначе няма за дълго да ги остави живички.

( Henri Charrière )
[ Papillon ]
www.QuoteSweet.com

TAGS :